Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 obce Papradno o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Stav: návrh | Dátum účinnosti: 04.05.2020 |

Stiahnuť [PDF - 273,26 kB]

dedina roka 2019