Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Papradno č. 1/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno

Stav: návrh | Dátum účinnosti: 13.10.2020 |

Stiahnuť [PDF - 440,84 kB]

dedina roka 2019