Priebežná účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 2014

Priebežná účasť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Papradno na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2014.

12.2. 12.3. 6.5. 24.6. 24.7. 22.10.
Ing. František
Balušík
Marek
Balušík
Anna
Beníková
Štefan
Hatajčík
Oľga
Klabníková
Jozef
Kukurdík
Daniela
Smädíšová
Mgr. Peter
Tarožík
Ing. Viera
Zboranová

- účasť na zasadnutí OZ

- neúčasť na zasadnutí OZ

dedina roka 2019