Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 2012

Priebežná účasť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Papradno na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2012.

16.2. 28.3. 25.4. 7.6. 26.6. 12.09. 22.11 13.12.
Ing. František
Balušík
Marek
Balušík
Anna
Beníková
Štefan
Hatajčík
Oľga
Klabníková
Jozef
Kukurdík
Daniela
Smädíšová
Mgr. Peter
Tarožík
Ing. Viera
Zboranová

- účasť na zasadnutí OZ

- neúčasť na zasadnutí OZ

dedina roka 2019