Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 2011

Účasť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Papradno na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2011.

11.01 24.01 10.02 14.04. 16.06 25.08 12.09 20.09 02.11 30.11 28.12
Ing. František
Balušík
Marek
Balušík
Anna
Beníková
Štefan
Hatajčík
Oľga
Klabníková
Jozef
Kukurdík *
Daniela
Smädíšová
Ján
Šípek *
Mgr. Peter
Tarožík
Ing. Viera
Zboranová

- účasť na zasadnutí OZ

- neúčasť na zasadnutí OZ

* - Ján Šípek sa 1.4.2011 vzdal poslaneckého mandátu, náhradníkom sa za neho stal Jozef Kukurdík

dedina roka 2019