Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2016

Stiahnuť [PDF - 184,86 kB]

Účasť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Papradno na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v roku 2016

18.2.

16.3.

18.5.

16.6.

21.9.

10.11.

14.12.

spolu

Beníková Anna

1

1

0

1

1

1

1

6

Klabníková Oľga

1

1

1

1

1

1

1

7

Macháč Ivan

x

x

x

x

x

x

x

0

Nemčíková Jana, Mgr.

1

1

0

0

0

1

0

3

Piačková Erika, Bc.

1

1

1

1

1

1

1

7

Smädišová Daniela

1

1

1

1

1

1

1

7

Vachalík Roman

1

1

1

1

1

1

1

7

Zboranová Viera, Ing.

1

0

1

0

1

0

1

4

Žilinčík Peter, Mgr.

1

1

1

1

0

1

0

5

Fortuníková Milada, Mgr.

1

1

1

1

1

1

1

7

1  - účasť na zasadnutí OZ              0 -   neúčasť na zasadnutí OZ

POČET ZASADNUTÍ OZ v ROKU 2016: 7

dedina roka 2019