Zvony sa rozozvučia aj v obci Papradno

Obec Papradno sa 11. novembra pripojí k medzinárodnej iniciatíve na pripomenutie si 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny formou zvonenia zvonov. 1. svetová vojna zasiahla svojim dovtedy nevídaným rozmerom životy miliónov ľudí a priniesla ťažké ľudské, materiálne a morálne straty. Vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spolkovej republiky Nemecko vyvíjajú medzinárodnú iniciatívu na pripomenutie si ukončenia tejto zničujúcej vojny formou zvonenia zvonov v mestách a dedinách v nedeľu 11. novembra 2018 o 13.30 h.

 

 
dedina roka 2019