Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Stiahnuť [PDF - 188,94 kB]

Obec Papradno - Obecný úrad v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje počet obyvateľov obce Papradno ku dňu 13.08.2014: 2 526 obyvateľov.

dedina roka 2019