Zbierka pre rodinu M. Kobana a L. Chovančíkovej po požiari novostavby RD

Vážení občania,

Dňa 03.09.2019 vo večerných hodinách bola poškodená novostavba rodinného domu v Brvništi mladej rodiny Milana Kobana a Lenky Chovančíkovej. Táto škoda vznikla v dôsledku požiaru.

Občania, ktorí by chceli akoukoľvek formou pomôcť tejto rodine, či už finančne alebo iným spôsobom, kontaktujte obecný úrad v Brvništi.

Finančnú pomoc môžete zasielať aj na číslo účtu: SK97 0200 0000 0027 7147 3956.

Každá pomoc je vítaná.

Ďakujeme

dedina roka 2019