Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Stiahnuť [PDF - 494,69 kB]

dedina roka 2019