Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Papradno

 

Základná škola s materskou školou, Papradno 312 vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: mzdová účtovníčka, personalistka

Počet voľných pracovných miest: 1
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: august 2020

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
prax v požadovanom odbore,
počítačové znalosti: Word, Excel, personálne a mzdové programy (Vema).

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
fotokópie o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 19. 06. 2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno alebo zs@zspapradno.edu.sk

 

dedina roka 2019