Voľné pracovné miesto - POS PB

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
vyhlasuje výberové konanie
Názov pozície: Manažér/ka kultúry
(záujmová umelecká činnosť - detská dramatická tvorivosť, hudba, spev)
Miesto výkonu práce: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň
Dátum nástupu: od 1.11.2021, príp. dohodou
Platové podmienky: od 800 € brutto mesačne (na základe Zákona č. 553/2003 Z.z.)
Náplň práce:
- tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí s miestnym,
regionálnym a celoslovenským dosahom - súťaže, prehliadky, festivaly, atď.
- zabezpečovanie vzdelávania v oblasti kultúry pre neprofesionálnych umelcov a
záujmové skupiny v oblasti kultúry
- spolupráca s relevantnými organizáciami, vytváranie podmienok pre činnosť
kolektívov a jednotlivcov v rámci jednotlivých oblastí pôsobenia

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, príp. 1. stupňa, zameranie
humanitné vedy
Dĺžka praxe: prax v odbore vítaná
Pozícia vhodná pre absolventa: áno
Všeobecné spôsobilosti: tvorivosť, kreativita, komunikatívnosť, samostatnosť,
ochota sa vzdelávať, iniciatíva, novátorstvo, pozitívny vzťah ku kultúre,
práca
s počítačom a inými komunikačnými technológiami, skúsenosti so spracovaním
projektov a grantov výhodou, vodičský preukaz skupiny B výhodou.
Zoznam požadovaných dokumentov:
- motivačný list
- štruktúrovaný profesijný životopis
- fotokópia dokladu o vzdelaní

Termín podania žiadosti: do 22. 10. 2021
Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentami:
- poštou na adresu: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica
- emailom na adresu: daniela.cizmarova@pospb.sk

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor.
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Čižmárová, riaditeľka, tel. 042/432 13 67
S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude
zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

dedina roka 2019