Voľné pracovné miesto - CSS Papradno

Voľné pracovné miesto hlavná sestra

Ponúkame voľné pracovné miesto na pozíciu sestra v dennej službe /hlavná sestra/, týždenný pracovný úväzok 37,5 h.

Mzdové ohodnotenie: V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z.

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Obce Papradno

Podmienka: získané vzdelanie min. diplomovaná sestra, preferované dosiahnuté vzdelanie Bc. alebo Mgr. v ošetrovateľstve.

Nástup do zamestnania dohodou.

Kontakt: PhDr. Slavomíra Beňová

0910 565 059

slavomira.benova@csspapradno.sk

dedina roka 2019