Verejná vyhláška - Oznámenie - Stredoslovenská energetika-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina na stavbu "Papradno - Pod Koškovcom - Zahustenie trafostanice"

Stiahnuť [PDF - 349,80 kB]

dedina roka 2019