Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na novostavbu rodinného domu pre stavebníka Miroslav Kavecký a manželka, bytom Považská Bystrica, Rozkvet na pozemku KN-C 1066/6 na deň 18.6.2014 o 9,00 hod.

Stiahnuť [PDF - 541,77 kB]

dedina roka 2019