Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby - osadenie strešného okna a nariadenie ústneho konania pre: Iveta Grbálová, Papradno č.65

Stiahnuť [PDF - 2 360,81 kB]

dedina roka 2019