Verejná vyhláška - Marta Švecová Papradno č.995 - oznámenie o oplotení pozemku parcelné číslo KN-E 8130 o výmere 1660 m2

Stiahnuť [PDF - 1 098,31 kB]

dedina roka 2019