Verejná vyhláška - Hromadík Mikuláš a manž. 018 13 Papradno č.962 "Stavebné povolenie na samostatne stojaci rodinný dom o 1 b.j. na pozemku p.č. KN-C 1386

Stiahnuť [PDF - 1 714,00 kB]

dedina roka 2019