Verejná vyhláška - Brezničan Vratko

Stiahnuť [PDF - 337,12 kB]

Verejná vyhláška - Brezničan Vratko, Považská Bystrica, SNP 1449/58 oznámenie o dodatočnom povolení prístavby a nadstavby rodinného domu súp. č. 1117 na pozemku KN-C 47/2 a 47/1.

dedina roka 2019