Verejná vyhláška - Bilak Peter a manželka Jolana v zastúpení Ing. arch. Ladislav Balušík Pov. Bystrica - stavebné povolenie na rodinný dom na pozemku KN-C 3896/1 až 3899/3 dňa 17.04.2012 o 9,00 hod.

Stiahnuť [PDF - 344,66 kB]

dedina roka 2019