Verejná vyhláška - Bilak Peter a manželka Jolana v zastúpení Ing. arch. Ladislav Balušík Pov. Bystrica - stavebné povolenie na rodinný dom na pozemku KN-C 3896/1 až 3899/3

Stiahnuť [PDF - 1 702,65 kB]

dedina roka 2019