Verejná vyhláška

Stiahnuť [PDF - 373,02 kB]

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu "Rodinný dom súp.č.1539 - stavebné úpravy a prístavba"  pre stavebníkov Ján Ivanovič a Marcela Ivanovičová