Územné rozhodnutie - Výstavba IBV a technická infraštruktúra - obec Stupné - situácia

Stiahnuť [PDF - 2 918,40 kB]

dedina roka 2019