Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností voľby do NR SR v roku 2023

 

Ing. Roman Španihel, starosta obce Papradno v zmysle § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utvára 2 okrsky:

a/ okrsok číslo 1 so sídlom v zasadačke obecného úradu na prízemí, Papradno č. 315

 

- pre voličov z čísla domu 0 – 599

b/ okrsok číslo 2 so sídlom v zasadačke obecného úradu na I. poschodí, Papradno č. 315

 

- pre voličov z čísla domu 600 a viac.

 

V Papradne 12.6.2023

 

 

 

dedina roka 2019