Usmernenie hlavného hygienika o karanténe s telefónnymi číslami

Stiahnuť [PDF - 229,49 kB]

Mobilné číslo oddelenia epidemiológie RÚVZ  Považská Bystrica: 0911 727 930

dedina roka 2019