Upozornenie na dodržiavanie karantény!

Stiahnuť [PDF - 306,77 kB]

Vážení občania!

Nakoľko druhé kolo celoplošného testovania odhalilo vysoký výskyt ochorenia COVID-19, za ktoré môže nedodržiavanie karantény, dôrazne vyzývame občanov na jej dôsledné dodržiavanie!

Z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že každá fyzická osoba, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu podstupuje izoláciu v domácom prostredí takzvanú karanténu na dobu 10 dní od obdržania výsledku. Po dobu izolácie v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Na základe tohto neúmerne vzrástla aj administratívna zaťaženosť doktora a zdravotnej sestry kvôli vypisovaniu PN-iek. Zdôrazňujeme, že PN je možné vypísať 3 dni dozadu!

Nakoľko sa nápor telefonátov nedá pri zachovaní bežnej ordinácie zvládnuť, občania, ktorí chcú PN-ku vystaviť, nech svoje údaje zasielajú elektronicky na mail ambulancia.papradno@gmail.com :

· meno,

· priezvisko,

· rodné číslo,

· telefónne číslo,

· zamestnávateľa,

· presnú adresu trvalého bydliska aj miesta, kde sa budú zdržiavať v karanténe, aké zdravotné ťažkosti majú (teplota, bolesť hlavy...),

· či potrebujú PN a odkedy.

· Pokiaľ je to možné, výsledok testu treba aj oskenovať a poslať do mailu.

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania, že sú povinní dodržiavať zákaz vychádzania!

Za nedodržanie týchto opatrení môže byť udelená pokuta do výšky 1650,- eur.

dedina roka 2019