Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Papradno - oznámenie

Stiahnuť [PDF - 4 181,50 kB]

dedina roka 2019