Schválený rozpočet na rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022

 

Príjmy na rok 2022

Výdavky na rok 2022

Rekapitulácia

dedina roka 2019