Recyklácia skla

Vážení občania,

téma recyklácie a separácie je stále aktuálna. Sklo patrí u nás v obci medzi odpad, ktorý sa triedi v najväčšom množstvo, avšak nie dostatočne. Pritom jeho identifikácia je v porovnaní s inými druhmi odpadu najjednoduchšia.

Pozrite si zaujímavé video o jeho triedení v spoločnosti, ktorá sa nachádza u nás v Trenčianskom samosprávnom kraji.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iqWrkNk7ZM&feature=youtu.be