Pracovná ponuka - Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou, Papradno 312 prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok špeciálneho pedagóga

Voľné pracovné  miesto: špeciálny pedagóg

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022

Nástup: od 01.09.2020

Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch - špeciálna pedagogika
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť.
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno
alebo elektronicky:
zs@zspapradno.edu.sk
Kontakt
: 042/4393 361, 0903 697 998

 

 

Základná škola Základná škola s materskou školou, Papradno 312 prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok asistenta učiteľa

Voľné pracovné  miesto: asistent učiteľa
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022

Nástup: od 01.09.2020
Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť.
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno
alebo elektronicky:
zs@zspapradno.edu.sk
Kontakt
: 042/4393 361, 0903 697 998

 

dedina roka 2019