Pozvánka na rokovanie zhromaždenia LPS Jasenická Ostravica

Stiahnuť [PDF - 479,26 kB]

P O Z V Á N K A

výbor LPS Jasenická Ostravica

pozýva svojich členov na rokovanie

Z h r o m a ž d e n i a,

ktoré sa bude konať

19. júna 2022 o 16 : 00 hod.

v kultúrnom dome v Jasenici

za výbor

Inf. na č.t. 0910 959 947

 

dedina roka 2019