Ponuka prenájmu nebytových priestorov v KD

Obec Papradno ponúka na prenájom nebytové priestory v kultúrnom dome.

Predmetom nájmu je miestnosť číslo 2 a 3 (priestory využívané na šitie) vrátane sociálnych priestorov a chodby. Nehnuteľnosť je vlastníctvom obce Papradno a je zapísaná ako stavba na liste vlastníctva č. 1791, okres Považská Bystrica, obec Papradno, katastrálne územie Papradno. Celková prenajímaná plocha predstavuje 116,13 m2. Výška nájomného je 1 608,15 €/ rok. V cene nájomného nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy je možné najskôr od 1.8.2018.

dedina roka 2019