Ponuka pracovného miesta - ZŠ s MŠ Papradno

Pozícia: Učiteľ 1. stupeň

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 1. 9. 2023

Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Pozícia: Učiteľ 2. stupeň

aprobácia: matematika s fyzikou, informatikou, technikou alebo výtvarnou výchovou

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 1. 9. 2023

Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

dedina roka 2019