Oznámenie o začatí územného konania - Radovan Šamaj

Stiahnuť [PDF - 134,03 kB]

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou pre stavbu rodinného domu Radovana Šamaja, Papradno č.657 na pozemku KN-C 4738/2

dedina roka 2019