Oznámenie o vydaní dodatočného stavebného povolenia - Jozef Cíferský

Stiahnuť [PDF - 603,92 kB]

Oznámenie o vydaní dodatočného stavebného povolenia na rekreačnú chatu pre Jozefa Cíferského, Opoj č.93 na pozemku KN-C 4115/15

dedina roka 2019