Oznámenie o územ.konaní - rozšírenie verejného vodovodu - situácia

Stiahnuť [PDF - 1 137,51 kB]

dedina roka 2019