OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 10.6.2022

dedina roka 2019