Oznámenie o odpredaji obecných pozemkov

Obecný úrad v Papradne oznamuje žiadosti na odkúpenie obecných pozemkov:

Martin Klabník, Pod hájom 1363/156-16, 018 41 Dubnica nad Váhom

- časť KN-E 20021 o výmere 1854 m2 cca 100 m2

Branislav Zboran, 018 13 Papradno č.1319

- časť KN-E 2905 o výmere 775 m2 cca 400 m2

Vladislav Tarožík, 018 13 Papradno č.1146

- časť KN-E 20047/2 o výmere 877 m2 cca 100 m2

Pavel Klabník, 018 13 Papradno č.62

Jana Zábavčíková, 018 13 Papradno č.63

- KN-C 1275 o výmere 100 m2

Marek Levčík, 018 13 Papradno č.1163

Pavol Majšík, 018 13 Papradno č.1153

- KN-E 20061 o výmere 21 m2, časť KN-E 20047/2 o výmere 877 m2 cca 150 m2

Mária Bašová, 018 13 Papradno č.1259

- KN-C 1376/6 o výmere 29 m2

Vlasta Šikulíncová, 018 13 Papradno č.74

- KN-C 1219 o výmere 48 m2 = časť KN-E 835 o výmere 100 m2

Ing. Jozef Cíferský, 919 32 Opoj č.93

Milan Grupáč, 018 13 Papradno č.1464

- KN-E 15983 o výmere 184 m2

dedina roka 2019