Oznámenie o odpočte spotreby elektrickej energie v domácnostiach

V dňoch 2.10 - 11.10.2018 sa uskutoční  odpočet spotreby elektrickej energie  v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA) V čase od 9.00 hod cca do 17.00 hod.

Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el.energie, aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el.energie. Zároveň prosíme o zabezpečenie psov v rodinných domoch. Začíname od Brvnišťa postupom ku koncu Papradna. Denne tak cca 180 odpisov, preto tak dlhé obdobie na odpisy.

(2.10 začiatok Papradna, okolo 5.10 stred Papradna,okolo 9.10.koniec Papradna)

Ďakujeme za pochopenie.

Odpisy bude vykonávať firma STENGL  odpočtár  p.Jandušíková Martina. tel.0914260257

 

Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou SSD a.s.nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotreby elektrickej energie!

dedina roka 2019