Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Stiahnuť [PDF - 1 027,81 kB]

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe rodinného domu súp.č.803 a pozemkov KN-C 2839/1 a 2839/2 dňa 19.04.2012 o 12,00 hod.

dedina roka 2019