Oznam pre platcov daní a poplatkov

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 24.5. - 25.5.2017 bude z dôvodu školenia matrika zatvorená. Upozorňujeme občanov, že v uvedených dňoch sa nebude vyberať daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

dedina roka 2019