Oznam pre pacientov MUDr. Jána Gabriša

Stiahnuť [PDF - 208,30 kB]

 

OZNAM

MUDr. Ján Gabriš oznamuje pacientom, že od 01. 09. 2020 odchádza do starobného dôchodku.

Ďalej oznamuje všetkým pacientom, aby si prišli vyzdvihnúť zdravotné záznamy – karty na zdravotné stredisko do 31. 8. 2020.

Obec Papradno v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom intenzívne pracuje na tom, aby bola ambulancia všeobecného lekára v Papradne zachovaná!

Z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby si pacienti zatiaľ hľadali nového všeobecného lekára.

dedina roka 2019