Oznam o zrušení verejných bohoslužieb

Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky s platnosťou od 10.3.2020 do 23.3.2020 ruší všetky verejné bohoslužby. Toto rozhodnutie je vydané ako prevencia pre šírením prenosného ochorenia COVID-19.

Kostol sv. Ondreja v Papradne je otvorený pre súkromné návštevy.

V prípade pohrebu alebo zaopatrovania kontaktujte p. farára na telefónnom čísle 0911 912 332.

dedina roka 2019