Oznam - miestne dane a poplatok

 

Obecný úrad žiada občanov, ktorí v roku 2020:

- nadobudli alebo predali pozemok alebo stavbu,

- zmenila sa zastavaná plocha stavby alebo počet podlaží, aby uvedené zmeny nahlásili do konca januára 2021.

Nadobudnutie sa týka kúpy, daru aj dedičstva.

Ďalej žiadame občanov, ktorí si budú uplatňovať úľavu na poplatku za odpad, aby potrebné doklady priniesli do konca februára na obecný úrad.

Pripomíname občanom, aby nezabudli prihlásiť príp. odhlásiť psa kvôli dani za psa.

 

 

dedina roka 2019