Opatrenie na zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov

Stiahnuť [PDF - 783,68 kB]

Obecný úrad Papradno oznamuje občanom - fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, že v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) a j) zákona 355/2007 Z. z. sú povinný vykonať deratizáciu v termíne od 1.10.2016 do 15.11.2016 v zmysle priloženého rozhodnutia.

dedina roka 2019