Opakovaná verejná dražba

Stiahnuť [PDF - 452,39 kB]

Predmetom dražby je rekreačný dom súp. č. 162, ktorý sa náchádza na pozemku parcely č. 1416.

Dátum konania dražby: 21.02.2011 o 13:00

Miesto konania dražby: Mestský úrad Považská Bystrica

dedina roka 2019