Návrh VZN Obce Papradno o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Stiahnuť [PDF - 104,07 kB]

dedina roka 2019