Nákup potravín pre odkázaných dôchodcov

NÁKUP POTRAVÍN PRE Dôchodcov

Obec Papradno oznamuje občanom, že zriadila telefónnu linku pre dôchodcov na zabezpečenie objednania si potravín.

Tel. číslo: 0910 991 221

Potraviny sa budú nakupovať podľa nahlásených požiadaviek 2 x do týždňa: v utorok a piatok.  Samotný nákup sa bude realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov a charity. Každý dobrovoľník bude mať preukaz s identifikačnými údajmi podpísaný starostom obce. Overiť si ich môžu občania na zriadenej telefónnej linke. Osobe bez takéhoto preukazu nezverujte nákup potravín ani finančnú hotovosť!

Upozorňujeme občanov, aby boli opatrní a obozretní a cudzie osoby v žiadnom prípade nevpúšťali do svojich domovov a v žiadnom prípade im nedávali peniaze ani platobné karty!

Zdôrazňujeme, že platobné karty občania nesmú dať ani povereným dobrovoľníkom! Tí budú nakupovať potraviny iba v hotovosti.

dedina roka 2019