MHD v Považskej Bystrici zadarmo

Vybrané skupiny obyvateľov cestujú mestskou hromadnou dopravou zadarmo

Platí to aj pre občanov okolitých obcí

Považskobystrická radnica v spolupráci s Dopravným podnikom Mesta Považská Bystrica pripravili v novom roku zaujímavú novinku. Žiaci základných škôl, seniori i držitelia diamantovej, zlatej či striebornej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily cestujú od 1. januára autobusmi mestskej hromadnej dopravy zadarmo. Stačí, aby boli držiteľmi dopravnej karty a nemusia byť občanmi mesta Považská Bystrica.

Výhodu bezplatného cestovania si môžu občania uplatniť len pri použití dopravnej karty. – Pre žiakov od 6 do 16 rokov je bezplatná doprava v celej sieti MHD, rovnako aj v kategórii Senior. Všetky dopravné karty vydané Dopravným podnikom, respektíve pôvodné platné karty Mestskej dopravnej spoločnosti sú automaticky nastavené na bezplatnú dopravu tak, aby cestujúci nemuseli navštíviť Infocentrum na autobusovej stanici. Týka sa to aj kariet vydaných na meno ako Dôchodca do 65 rokov a Dôchodca nad 65 rokov, ako aj aktuálne vydávaných kariet Senior. Pokiaľ má občan nárok na bezplatné cestovanie v kategórii Senior a má dopravnú kartu inej kategórie, po predložení občianskeho preukazu a dokladu preukazujúceho nárok na dôchodok mu bude vykonaná zmena na počkanie v Infocentre na autobusovej stanici. Pri platbe dopravnou kartou si každý cestujúci priloží dopravnú kartu k čítačke v autobuse. Je to kvôli evidencii počtu cestujúcich, avšak od 1. januára sa pri týchto kategóriách netlačia cestovné lístky. Dôjde iba k elektronickej evidencii cesty a zvukovou signalizáciou bude cestujúci upozornený o zaevidovaní cestovania. V prípade kontroly cestovných lístkov bude cestovný lístok zapísaný na dopravnej karte.

Motivácia aj pre darcov krvi

K pôvodne plánovaným dvom vybraným skupinám majú bezplatné cestovné aj držitelia diamantovej, zlatej či striebornej Jánskeho plakety i Kňazovického plakety. Aj v tomto prípade musí byť darca držiteľ dopravnej karty. Pokiaľ cestujúci nevlastní dopravnú kartu, môže si ju zakúpiť v Infocentre na autobusovej stanici. Ak už vlastní dopravnú kartu, ktorá je nastavená na iný typ tarify, je potrebné túto kartu prestaviť v Infocentre.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., v.r.

dedina roka 2019