Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška - Ivana Pozníková, Karloveské rameno 8, Bratislava na stavbu rekreačná chata na pozemku KN- C 3735/5

Stiahnuť [PDF - 2 394,31 kB]

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška - Ivana Pozníková, Karloveské rameno 8, Bratislava na stavbu rekreačná chata na pozemku KN- C 3735/5

dedina roka 2019